عضویت الماسی

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر هنوز حساب کاربری ندارید، به عنوان کاربر عادی ثبت نام نمایید، سپس با انتخاب یکی از پلن های زیر عضویت خود را ارتقاء دهید.

  • 1 ماهه

  • 19,000 تومان
   • زمان عضویت : 30 روز
   • نوع دسترسی : به تمامی فایل ها
   • تعداد دانلودها در روز : نامحدود
  • 3 ماهه

  • 49,000 تومان
   • زمان عضویت : 90 روز
   • نوع دسترسی : به تمامی فایل ها
   • تعداد دانلودها در روز : نامحدود
  • دائمی

  • 89,000 تومان
   • زمان عضویت : دائمی
   • نوع دسترسی : به تمامی فایل ها
   • تعداد دانلودها در روز : نامحدود